Strokovni center Mladinski dom Maribor, organiziran v enajst stanovanjskih skupin, treh vzgojnih skupinah, skupino poldnevnega programa in mladinski stanovanji, je namenjen otrokom in mladostnikom; dekletom in fantom, osnovnošolske in srednješolske starosti in več, ki imajo čustvene in vedenjske težave in iz različnih razlogov ne morejo živeti s starši v matičnih družinah. Običajno imajo nizko samopodobo in imajo težave pri vključevanju v običajno življenjsko sredino. V stanovanjskih skupinah Strokovnega centra Mladinskega doma Maribor ostajajo otroci in mladostniki toliko časa, da izpolnijo cilje iz individualiziranega vzgojnega načrta.

Življenje v stanovanjskih skupinah Strokovnega centra Mladinskega doma Maribor nudi otrokom in mladostnikom kvalitetno oskrbo, pomoč pri vzgoji in izobraževanju in omogočanju kvalitetnega preživljanja prostega časa.

Delo v stanovanjski skupini je usmerjeno v otroka in mladostnika, v upoštevanje in zadovoljevanje njegovih individualnih potreb, želja in možnosti. Vzgojitelji in gospodinje, s svojo 24-urno prisotnostjo skozi vse leto zagotavljajo izvajanje vzgojnega procesa. Način življenja in dela v stanovanjski skupini je usklajen z načeli samoorganizacije. Široka paleta strokovnih prijemov ter osebna angažiranost vzgojiteljev ustvarjajo življenje Strokovnega centra Mladinskega doma Maribor. Naši cilji so usmerjeni k čimprejšnji reintegraciji otrok in mladostnikov v matično okolje.

Vizija našega dela je, da se ustanova odziva na konkretne potrebe otrok in mladostnikov, da ostaja izhodiščni pristop dela odnos, da se ustvarja ugodna klima, kot izhodišče za vzpodbudno odraščanje otrok in mladostnikov z vsemi njihovimi odgovornostmi, pravicami in dolžnostmi.