Delo s starši v Strokovnem centru Mladinski dom Maribor

Vsak otrok, mladostnik je najprej član družine. Pomembno je, da najprej slišimo in podpremo starše in otroka tam, kjer to potrebujejo.

Delo, sodelovanje s starši (rejniki, posvojitelji) predstavlja nepogrešljiv del v sistemu pomoči otrokom, mladostnikom. Vlogo staršev prepoznavamo že pred namestitvijo otroka, mladostnika, predvsem kot iskanje pomoči, ko se v družinskem okolju pojavijo težave. Starši sodelujejo s CSD,  v nadaljevanju tudi z našim mobilnim timom. Prepoznavajo težave in so motivirani za spremembe.

Ob namestitvi v Strokovnem centru Mladinski dom Maribor od staršev pričakujemo odnos vzajemnega zaupanja, da s svojim delovanjem otroka, mladostnika podpirajo v spremembah, ki smo jih zastavili skupaj. V družini, domačem okolju ustvarjajo pogoje za učenje in utrjevanje sprejemljivih vzorcev ravnanja, stremimo k istemu cilju.

Starši sodelujejo na ogledu, sprejemu, izdelavi individualiziranega vzgojno izobraževalnega načrta, na rednih in izrednih timskih sestankih, ob odpustu.

Starši tedensko komunicirajo z vzgojitelji otroka, mladostnika, izmenjamo si pomembne informacije, svetujemo staršem, jih razbremenimo, skušamo jih opolnomočiti.

Spreminjamo se lahko le ob pridobivanju novih, drugačnih izkušenj, trudimo se tudi za neformalne oblike sodelovanja (srečanja, prireditve, …).

Cilj bivanja otroka, mladostnika v Strokovnem centru Mladinski dom Maribor je vrnitev v domače okolje, ki bo bolje razumelo otrokove potrebe in jih znalo prepoznati in zadovoljiti.