Polsamostojno življenje, namen, cilji, namestitev

Mladinsko stanovanje predstavlja sestavni, neločljivi del pomoči mladim, ki se po končanem bivanju v stanovanjski skupini nimajo možnosti vrniti v družino. Predstavlja pomembni korak na poti v samostojno življenje naših mladostnikov.

Koncept dela v mladinskem stanovanju še dodatno utrdi rezultate, ki so bili doseženi tekom bivanja oz. vzgojnega procesa v stanovanjski skupini, zagotavlja postopen razvoj neodvisnosti v življenju mladostnika – na podoben način, kot se to odvija v družinskem okolju.

Ta program ni namenjen mladostnikom, ki ne želijo ali ne morejo vstopiti na delovno tržišče (si poiskati službe). Tem mladostnikom bi se naj ponudile individualne rešitve v sodelovanju z njihovimi socialnimi službami.

CILJI

  • da se mladostnik opremi za samostojno življenje (realiteta, večja odgovornost mladostnika…
  • da zaključi izobraževanje, oz. nadaljuje izobraževanje (študij, dodatno izobraževanje, pripravništvo…)
  • da se vključi v delovni proces
  • da poskrbi za lastno stanovanje oz. možnost bivanja drugje.

NAMESTITEV

Izhajamo iz evalvacije v stanovanjski skupini, kjer se opredelijo argumenti za namestitev v mladinsko stanovanje. Mladostnik naj bi izpolnjeval kriterije kot so:

  • polnoletnost (izjemoma mladoletni, v tem primeru s soglasjem skrbnikov),
  • obvezna zaposlitev oz. šolanje,
  • zrelost v smislu sposobnosti poskrbeti za lastno prehrano, skrbi za osebni higieno in urejenost, za samostojno učenje, bujenje, pravočasen odhod od doma,
  • sposobnost komunikacije s sostanovalcema in širšim okoljem,
  • skrb za zdravje,
  • racionalno ravnanje z denarjem.

Mladostnik, ki se namesti v mladinsko stanovanje, še vedno potrebuje vodenje, suport, realiteto (normalizacija) kot pripravo na samostojno življenje. Z načinom življenja v mladinskem stanovanju mora biti natančno seznanjen, s pogoji in obveznostmi se mora strinjati. Svetovalec mladostniku praviloma ostane matični vzgojitelj, na iniciativo enega ali drugega pa je lahko to tudi drugi vzgojitelj iz matične stanovanjske skupine.

Mladostnik podpiše pogodbo z mladinskim domom, v kateri se natančno opredelijo pravice in obveznosti.

Mladinska stanovanja:
Eva Leskovar, mag. varstvoslovja
• Tel.: 040 / 234 120
• Elektronski naslov: eva.leskovar2@guest.arnes.si