Strokovni center Mladinski dom Maribor nudi pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, njihovim staršem, vrtcem, šolam in drugim zavodom pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Mobilno pomoč pri vzgoji izvajajo strokovni delavci, ki opravljajo:

  • neposredno vzgojno delo z otrokom ali mladostnikom,
  • svetovanje v zvezi s težavami na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov,
  • ozaveščanje in pomoč pri razumevanju in sprejemanju specifike čustveno-vedenjskih težav pri otrocih in mladostnikih ter ustreznih metodah in tehnikah za delo z njimi,
  • podpora pri uvajanju ustreznih in primernih vzgojnih prijemov za otroke in mladostnike,
  • krepitev starševskih kompetenc,
  • prikaz primernih postopanj pri delu z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami ali motnjami,
  • obiski na domu otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ali motnjami,
  • multidisciplinarni pregled funkcioniranja otroka ali mladostnika v različnih okoljih ter načrtovanje nadaljnje obravnave z namenom premagovanja čustvenih in vedenjskih težav otroka ali mladostnika,
  • podajanje mnenja glede možnosti nadaljnje obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ali motnjami,
  • podajanje predlogov za nadaljnjo obravnavo (usmerjanje; vključitev v obravnavo v center za zgodnjo obravnavo; center za duševno zdravje otrok in mladostnikov; center za socialno delo, ipd.)

Mobilna služba za pomoč pri vzgoji se v obravnavo otroka ali mladostnika vključuje na podlagi prejetega zaprosila.

V kolikor se starši z obravnavo otroka ali mladostnika ne strinjajo, mobilna služba za pomoč pri vzgoji nudi svetovanje le vrtcu, šoli ali zavodu.

V primeru, da je pri otroku ali mladostniku zaznana potreba po vzporedni obravnavi ali spremljanju s strani centra za socialno delo, vrtec, šola ali zavod obvesti pristojni center za socialno delo. 

Ko zaprosilo za pomoč strokovnega centra pri obravnavi otroka ali mladostnika poda center za socialno delo, mobilna služba za pomoč pri vzgoji seznani center za socialno delo o možnostih in virih pomoči otroku ali mladostniku oziroma družini.

 

Katere informacije naj vsebuje (pisno) zaprosilo za mobilno pomoč pri vzgoji:

– osnovni podatki o otroku/mladostniku in starših,  

– izjava staršev o sodelovanju,

– konkreten opis problematike otroka/mladostnika (katere težave se pri otroku opažajo – poročila šole, ali je otrok usmerjen, ali je obravnavan v kakšni zunanji instituciji, ipd.),

– dosedanje delo/obravnava otroka oz. mladostnika s strani vrtca, šola ali druge vključene institucije,

– kontaktni podatki institucije/osebe, ki zaprosi za obravnavo.

 

Po pregledu prejete dokumentacije bodo strokovni delavci mobilne pomoči pri vzgoji ocenili ustreznost ter stopnjo nujnosti vključitve v obravnavo in podali na zaprosilo uraden odgovor v roku desetih dni, od prejema zaprosila za vključitev. 

 

Zaprosilo za vključitev v obravnavo se lahko pošlje na:

E-pošta mobilne službe: mobilni-tim@sc-mdm.si

Naslov: Polanska cesta 6, 2312 Orehova vas (s pripisom »za Mobilno službo«)

 

 

KONTAKT strokovnih delavk mobilne pomoči pri vzgoji:

Nastja Vernik
Mobilna št.: 064 / 128 846
E-pošta: nastja.vernik@guest.arnes.si

Aleksandra Borovnik
Mobilna št.: 064 / 254 560
E-pošta: aleksandra.borovnik2@guest.arnes.si

Kaja Lašič
Mobilna št.: 064 / 128 607
E-pošta: kaja.lasic@guest.arnes.si