Ob izteku minulega leta je izšla tretja številka domskega glasila “Dom kot drugi dom”.